Thursday, 23/05/2024 | 23:18
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Đan Trường
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định 594/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày 7 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định Số 594 /QĐ-UBND công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của ngành GD&ĐT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 04 (bốn) thủ tục hành chính mới ban hành (bao gồm: 02 (hai) thủ tục hành chính cấp tỉnh và 02 (hai) thủ tục hành chính cấp huyện) lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc, xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh để áp dụng thực hiện theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ các thủ tục hành chính có số thứ tự 2 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tại Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh.

Xem Quyết định chi tiết tại đây.

Tác giả: Lê An - Văn hóa xã
Nguồn:https://hatinh.gov.vn/ Sao chép liên kết

Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 1.968

Sự kiện Sự kiện