Truyền thống văn hóa

Cư dân Đan Trường trước đây vẫn lấy sản xuất nông nghiệp làm nghề cơ bản với những công cụ sản xuất thô sơ như: cày, bừa, cuốc, thuổng…người dân chủ yếu dựa vào thời tiết để sắp xếp mùa vụ.

Phong tục tập quán luôn xem “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Tục ăn trầu trở thành thói quen và sở thích, thậm chí là nghiện đối với những người cao tuổi. Sinh hoạt văn hóa tương đối phong phú, bao gồm: hát tuồng, hát ví, hát đối và tổ chức các trò chơi. Hàng năm, vào các dịp Tết nguyên đán, ngày Lễ, các làng đều tổ chức lễ hội, gọi là lễ hội mùa xuân với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, trò chơi dân gian phong phú cùng các hoạt động hát đối, hát ví, sáng tác dân gian thắm đượm tính truyền thống dân tộc, đồng thời trở thành bản sắc riêng của địa phương.

Ngày nay, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, cảnh quan quê hương ngày càng khởi sắc nhưng những gì thuộc về quá khứ, truyền thống văn hóa vẫn được bà con nhân dân lưu giữ, phát huy.