Cơ cấu tổ chức bộ máy xã Đan Trường

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

ĐẢNG ỦY

1

Nguyễn Thùy Dung

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

0913.661.234

2

Phan Trọng Tri

PBT TT Đảng ủy

0916.909.806

II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Dương Văn Chiến

Chủ tịch UBND

0911.422.568

2

Hồ Thanh Ngọc

Phó Chủ tịch UBND

091.3513.115

3

Phan Thị Hiền

PCT Hội đồng nhân dân

0372.276.233

4

Trần Thị Quỳnh Giang

Văn phòng TK

0916.909.561

5

Trần Thị Nhung

Văn phòng TK

0972.162.002

6

Nguyễn Thị Đông

Địa chính-NN-XD&MT

0983.006.013

7

Trần Trung Văn

Địa chính-NN-XD&MT

0911.979.986

8

Nguyễn Thị Phương

Tài chính - Kế toán

096.217.7738

9

Lê Thị An

Văn hóa - xã hội

094.109.5758

10

Trần Thị Hà

Văn hóa - xã hội

0979.941.842

11

Đậu Thị Oanh

Tư pháp - Hộ tịch

0987.086.430

12

Phan Văn Đạt

CHT QS xã

0973.293.926

13

Lê Hồng Thắng

Trưởng Công an xã

0918.066.266

III

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

1

Nguyễn Thị Hà Tịnh

Chủ tịch UBMTTQ

0972.489.676

2

Mai Thị Thu Thuỷ

Chủ tịch Hội LHPN

0987287382

3

Trần Thị Thanh Trâm

Chủ tịch Hội Nông dân

0918.471.336

4

Đặng Thế Hà

Chủ tịch Hội CCB

0982.131.819

5

Nguyễn Thị Thanh Trà

Bí thư Đoàn thanh niên

0977.031.033